Sommermøte i Fotohistorisk Forening

Årets sommermøte i Norsk Fotohistorisk forening - Preus Museums venner ble avholdt på Linderud gård 7.juni, med omvisning i huset og presentasjon av fotosamlingen etter familien Mathiesen.

Kari Greve forteller om gården og familiens historie.

Kari Greve forteller om gården og familiens historie.

Elisabeth Kristoffersen fra Museene i Akershus forteller om bildesamlingen som ble oppdaget på Linderud gård. Linderud gård er i dag en del av Museene i Akershus og f otoavdelingen ved MiA har stått for digitalisering og bevaring av samlingen. 

Elisabeth Kristoffersen fra Museene i Akershus forteller om bildesamlingen som ble oppdaget på Linderud gård. Linderud gård er i dag en del av Museene i Akershus og fotoavdelingen ved MiA har stått for digitalisering og bevaring av samlingen.