Vil du bli medlem i Norsk Fotohistorisk Forening - Preus Museums Venner?

Som medlem får du:

  • Gratis inngang på Preus museum
  • 10 % i museets butikk/kafe
  • Invitasjoner til åpninger på Preus museum pr. mail eller post. Medlemmer bes sende sin mail- og/eller postadresse til venner.fotohistorie@preusmuseum.no
  • Invitasjon til foredrag/arrangementer i regi av foreningen
  • Invitasjon til frivillig arbeide ved arrangementer/prosjekter på Preus museum, bl.a. på Fotografiets dag
  • Gratis eksemplar av nye utgivelser i skriftserien

Årlig kontingent er kr 250,- 

 

 

Meld deg inn ved å klikke under, eller send en mail til:

Venner.Fotohistorie@preusmuseum.no


Øvrig kontaktinfo:

Norsk fotohistorisk forening - Preus Museums venner

postboks 254, 3192 HORTEN