Jubileumsseminar på Preus Museum

Jubileumsseminar - tre foredrag om kommersielle fotografer i etterkrigstidens Norge.

Søndag 25. oktober arrangerte vi seminar på Preus Museum med tema "Kommersielt fotografi etter krigen." 

Anette Walmann fra Arkivverket fortalte om arkivet etter Ragge Strand og Per Alfsen.

Ragge Strands datter, Benedicte Strand snakket om sin fars arbeid. 

Stian Nybru, fotoarkivar ved Norsk Teknisk Museum, snakket om samlingen DEXTRA foto med bilder fra Teigens Fotoatelier, Sohlberg foto og Knudsens fotosenter.

 

 

 

Benedicte Strand holdt foredrag om faren, fotograf Ragge Strand. Her foran hans selvportrett.

Benedicte Strand holdt foredrag om faren, fotograf Ragge Strand. Her foran hans selvportrett.