Norsk Fotohistorisk Forening - Preus Museums venner er en forening som jobber for å spre kunnskap og interesse for  fotohistorie.

 

Berg & Høeg. Marie Høeg og Bolette Berg i båten. ca. 1895-1903. Sølvgelatin på barytt. Tilhører Preus Museum.

Berg & Høeg. Marie Høeg og Bolette Berg i båten. ca. 1895-1903. Sølvgelatin på barytt. Tilhører Preus Museum.

Norsk Fotohistorisk Forening ble stiftet i 1974 og har siden den gang vært det viktigste forum for fotohistorisk interesserte i Norge. 

Foreningen hadde fra starten av som hovedoppgave å være pådriver for etablering av et nasjonalt fotomuseum. I 1995 ble dette oppnådd da Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum ble opprettet, og i april 2009 valgte Preus museums venner og Norsk Fotohistorisk Forening å samle krefter i en organisasjon.

Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer. Vi arrangerer fire årlige møter der vi inviterer til foredrag med fotohistoriske tema.

 

Foreningens oppgaver:

  • virke for at fotohistorisk materiale blir tatt vare på
  • fremme interesse for fotohistorie og fotohistorisk forskning i Norge
  • bidra til at kunnskap om fotohistorie og fotohistorisk materiale blir gjort kjent
  • samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner
  • fungere som venneforening for Preus museum for også derigjennom bidra til å fremme de kulturhistoriske, kunstneriske og tekniske sidene ved fotografien

 

Foto: Axel Lindahl. Tilhører Norsk Folkemuseum.

Foto: Axel Lindahl. Tilhører Norsk Folkemuseum.